Svenska Engelska

Kundnytta

EK Power Solutions affärsidé är att i nära samarbete med våra kunder utveckla och leverera kompletta elektronikutvecklingstjänster med fokus på kraftelektronik, strömförsörjning, motorstyrning och mönsterkortslayouter.

Vi skiljer oss från andra konsultbolag genom att arbeta i egna lokaler och med egen utrustning. Normalt hyr vi inte ut medarbetare. EK Power Solutions ska därför ses som en underleverantör som löser en uppgift snarare än ett traditionellt konsultbolag som tillhandahåller personal.

De största fördelarna för våra kunder:

  • žSom kund köper du inte en resurskonsult – du köper en lösning.
  • žSom kund hos EK Power Solutions har du tillgång till hela vår samlade kompetens.
  • žVårt arbetssätt gör att du som kund endast betalar för den effektiva tiden vi arbetar på uppdraget.
  • žTillgång till ett modernt och välutrustat elektroniklabb och effektiva utvecklingsverktyg ger en säker verifiering av resultatet.
  • žVårt arbetssätt gör att vi kan återanvända tidigare beprövade konstruktionslösningar som vi vet fungerar. Detta minskar riskerna i utvecklingsarbetet, kortar utvecklingstiden och ger prisvärda resultat.
  • žVi finns för våra kunder även efter projektavslut – för uppföljning, förvaltning och support.

Kontaktpersoner

Vidar Wernöe

Verkställande direktör
+46 (0)8 446 56 15
Maila mig »

Per Jennel

Försäljningschef
+46 (0)8 446 56 10
Maila mig »

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap