Svenska Engelska

EKO-design, REACH & RoHS

Hos EK Power Solutions kan du få hjälp att uppfylla miljölagstiftningen på dina produkter och ditt företag. Vi ser också till att din produkt blir miljöanpassad.

Miljöanpassad produktutveckling, eller EKO-design, handlar om att skapa produkter som blir till maximal nytta med minimal miljöbelastning. När en ny produkt ska utvecklas är den viktigaste frågan att ta ställning till vilken funktion produkten ska fylla. När funktionen väl är specificerad ligger produktutvecklarens utmaning i att lösa funktionen med minimal miljöbelastning och till minsta möjliga kostnad. Miljöprestanda är ingen fristående egenskap utan bör betraktas som en av många egenskaper. Krav på miljöprestanda bör ingå tillsammans med övriga krav i den tekniska kravspecifikationen.

Genom lagstiftning har EU satt miljökrav på elektronikprodukter. Detta genom kraven i RoHS, WEEE, ERP och REACH-direktiven. Syftet har varit att minska förekomsten av farliga substanser i nyutvecklade produkter (RoHS och REACH) samt ha system för insamling och återvinning av elektronikavfall (WEEE). Ekodesigndirektivet (ERP) och energimärkningsdirektivet är viktiga verktyg i EU:s arbete för att uppnå 20 procents minskad energianvändning till år 2020. Arbetet med dessa direktiv är inte bara avgörande i energiarbetet utan även viktigt för EU:s klimat- och miljöarbete.

Läs mera om vår miljötjänst här.

Ta del av våra erfarenheter och läs Expertartikel_EKO-design som fanns publicerad i Elektroniktidningen nr 1/2008.

EK Power Solutions har på uppdrag av Kemikalieinspektionen kartlagt vilka ämnen som finns i elektronik. Rapporten finns sammanfattat i Vidar Wernöe:s artikel i Elektroniktidningen nr 6/2012. Den finns även tillgänglig på webben och kan läsas här (länk till Elektroniktidningen)
Hela rapporten på 94 sidor kan du ladda hem här

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap