Svenska Engelska

Mönsterkortslayout

Vi har expertkompetens i konstruktion av mönsterkort. Sedan slutet av 70-talet har vi gjort mönsterkortslayouter, allt från DC till RF.

Att blanda små känsliga signaler med stora tillhör vår specialitet. Vi har expertkompetens inom EMC och hur mönsterkortslayouterna skall vara utformade för att klara både elsäkerhet- och EMC-kraven.

Vi tar fram kretsschema, mönsterkortslayout och levererar alltid kompletta tillverkningsunderlag inklusive källfiler. Våra layoutsymboler är egenkonstruerade enligt IPC och verifierade i producerade enheter.

Våra CAD-verktyg: OrCAD Capture CIS, OrCAD PCB Designer Professional, Altium Designer och CADint

Vi har ett omfattande komponentregister som våra kunder fritt kan få tillgång till. Detta register är direkt kopplat till vårt CAD-verktyg för att utesluta felaktigheter i både utvecklingsfasen och i tillverkningen. Med våra underlag kan du enkelt upphandla elektronikproduktionen. Från EMS leverantörerna och mönsterkortstillverkarna får vi ofta beröm för våra genomarbetade tillverkningsunderlag. Vi erbjuder alltid våra kunder en långsiktig förvaltning och support.

Genom vår konstruktionserfarenhet ger vi också våra kunder återkoppling på konstruktionen. Det vet vi uppskattas och bidrar till att undvika konstruktionsfel.

Genom våra väl genomarbetade processer och kontroller säkerställer vi kvalitén på din mönsterkortslayout.

Kontaktpersoner

Vidar Wernöe

Verkställande direktör
+46 (0)8 446 56 15
Maila mig »

Per Jennel

Försäljningschef
+46 (0)8 446 56 10
Maila mig »

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap