Svenska Engelska

Miljöanalys, RoHS-, och REACH/SVHC-ämnen

Vet du om dina elektronikprodukter innehåller några farliga ämnen? Uppfyller produkten kraven för CE-märkning enligt RoHS-direktivet? Säljer du produkter till Kina och uppfyller du kraven i China-RoHS2? Innehåller produkten bly?

Behovet av informationsinsamling kring miljöprestanda har genom lagstiftning ökat enormt de senaste åren. Har du inte koll på ingående material i din elektronikprodukt kan det bli kostsamt och i värsta fall resultera att du inte kan sälja din produkt.

Sedan 2004 har vi på EK Power Solutions gett företag råd och stöd i frågor kring RoHS, REACH-direktiven.

I vår miljötjänst kan vi snabbt och effektivt leverera en komplett sammanställning på varje ingående artikel i BOM:en, allt till en fast kostnad. Analysen görs med effektiva verktyg och innehåller information direkt från komponenttillverkarna, vilket säkerställer kvaliteten på informationen. Som underlag behöver vi en sammanställd BOM/AML (Approved Manufacturing List) med tillverkare/fabrikat och artikelnummer. Resultatet kan se ut så här (länk).

En sammanställning av lagstiftningen visar att det är mycket att hålla reda på.

China RoHSChina RoHS 10Säljer man produkter till Kina kan den kinesiska tullen, från 1 juli 2016, kräva dokumentation på att man uppfyller China-RoHS2. Till skillnad från det europeiska RoHS-direktivet ska man deklarera om ens produkt innehåller RoHS-ämnen, dvs. man kan inte som i EU använda ett undantag utan att deklarera detta.

REACH SVHCKöpare av en produkt har idag rätt att få veta om denna innehåller några ämnen på REACH-direktivets så kallade Kandidatlista. Dessa ämnen kallas också SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). Kandidatlistan revideras halvårsvis och innehåller för tillfället nästan 200 ämnen. Sedan hösten 2015 gäller definitionen ”en gång en vara alltid en vara”. Detta betyder att man har rätt att få veta av sin leverantör om exempelvis en komponent innehåller ett SVHC-ämne. Som produktleverantör behöver man kartlägga och sammanställa informationen så att den är lättillgänglig.

Sedan sommaren 2018 finns bly upptagen på Kandidatlistan. Läs om konsekvenserna här.

CE_logoI EU-RoHS finns kravet att produktens ”Technical File” ska omfatta information om hur man säkerställer att produkten uppfyller direktivet. RoHS är en del av CE-märket och dokumentationskraven framgår av standarden EN 50581.

Inom kort väntas ny europeisk lagstiftning gällande konfliktmineraler, en lagstiftning som har funnits i USA sedan 2012. Tillverkare av elektronik tvingas därmed att ta reda på och redovisa om produkterna innehåller konfliktmineraler (tenn, tantal, volfram och guld) och ifall dessa kommer från vissa gruvor i huvudsakligen Kongo.

Kontaktpersoner

Vidar Wernöe

Verkställande direktör
+46 (0)8 446 56 15
Maila mig »

Per Jennel

Försäljningschef
+46 (0)8 446 56 10
Maila mig »

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap