Svenska Engelska

Projekt

Vi genomföra mellan 60 till 100 uppdrag varje år. Våra uppdragsgivare är några av världens mest teknikintensiva företag inom automation, kraft- och energiförsörjning, telekommunikation, medicinteknik, tåg- och järnväg, fordon-, marin-, försvars- och petroleumsindustrin. Nedan kan du ta del av några uppdrag vi har utfört.

Några av våra projekt

Drivsystem till ABB Robotics

ABB Robotics verkar i en mycket konkurrensutsatt bransch. För att kunna möta konkurrensen från bl.a. de japanska tillverkarna initierade ABB ett offensivt program för materialkostnadsreduktion. En del i detta program var att optimera en av de dyraste komponenterna, det elektriska drivsystemet. För ytterligare info se: ABB:s hemsida. Elektronikkonsult har utvecklat ett drivsystem för alla ABB:s stora robotar. Drivdonet kan kontinuerligt leverera 20kW och driva 6 axlar samtidigt. Utöver detta har Elektronikkonsult utvecklat en separat drivenhet anpassad för drivning av en fristående motor. Sådana används exempelvis för roterande bord eller för drivning av en åkbana. Ett drivdon eller frekvensomriktare som det också kallas, omvandlar nätspänningen till 3-fasiga motorutgångar. En dator sköter regleringen och styr transistorerna i varje motorutgång. Drivdonet har skydd för kortslutning, överspänning och övertemperatur för att undvika haverier vid yttre fel. Som del av uppdraget har EK Power Solutions i samarbete med ABB genomfört omfattande verifierings- och tillförlitlighetstester enligt ABB Robotics tuffa kvalitetssäkringskrav. Vi har även tagit fram prototyper och kompletta tillverkningsunderlag för serieproduktion i Asien.

Motorstyrning till Atlas Copco

Atlas Copco Tools är världsledande leverantör av handhållna verktyg och kompletta monteringssystem för industrin. För ytterligare info se: Atlas Copcos hemsida. Bland annat har elektriska mutterdragare använts inom bilindustrin sedan mitten av 80-talet, där verktygen är erkända för högsta produktivitet och pålitlighet. Utöver bilindustrin används företagets produkter även flitigt inom generell verkstadsindustri med höga kvalitetskrav. EK Power Solutions har utvecklat motorstyrning till flera generationer av industriella mutterdragare. Motorerna är borstlösa permanentmagnetmotorer och flera av styrningarna har konstruerats med IGBT-moduler. Som del i uppdragen har vi tagit fram kompletta tillverkningsunderlag för kretskortstillverkningen samt bistått vid uppstart av tillverkningen. Vi utför även mönsterkortskonstruktion på övriga kretskort i systemen.

Analog elektronik till Cobolt

Cobolt utvecklar, tillverkar och levererar lasrar i det synliga och infraröda området. Företaget erbjuder ett brett utbud av marknadsledande laserprodukter baserad på en flexibel, skalbar och robust teknikplattform. Lasrarna är konstruerade och tillverkade för att säkerställa en hög tillförlitlighet. Cobolts lasrar i det synliga området omfattar blå, grön, gul och orange och är väl lämpade för användning i fluorescensbaserad bioanalytisk industri. Cobolt är baserat i Stockholm. För ytterligare info se: www.cobolt.se EK Power Solutions har utvecklat drivning och annan känslig analog elektronik till 2 generationer lasrar. I uppdragen har vi, förutom att konstruera och verifiera elektroniken, även tagit fram prototyper och hjälpt till med stöd till kontraktstillverkarna.

Batteritestsystem till Scania

Scania satsar stort på hybridteknik för att möta framtidens krav på energieffektiva och miljövänliga transporter. Hybridtekniken kommer att ge ett avgörande bidrag till att lösa några av transportsektorns stora utmaningar. Tillsammans med Scania och deras industridoktorand Pontus Svens har vi utvecklat ett system för att långtidstesta litium-jon batterier i fordonsmiljö. Systemet kan emulera fordonets körcykel och arbetar mot fordonets 24V batteri. Det kan cykla litium-jon batterier med ±150 A och cellspänningar på mellan 1,5 – 4,2 V. Vi har även tagit fram systemets mjukvara för styrning och datalagring samt tillverkat och levererat ett antal system anpassade för montage i fordon. I den vetenskapliga artikeln ”Novel Field Test Equipment for Lithium-Ion Batteries in Hybrid Electrical Vehicle Applications” publicerad på MDPI i april 2011, finns en beskrivning av systemet. ”Inom ett projekt gällande utvärdering av batterier till tunga hybridfordon letade Scania efter en leverantör för utveckling av en testutrustning. EK Power Solutions  kunde möta specifikationen och den pressade tidplanen och tog ett utvecklingsansvar för såväl hårdvara som mjukvara. Trots flera utmaningar längs vägen kunde Elektronikkonsult leverera en produkt som till fullo uppfyllde Scanias förväntan. Det som gjorde samarbetet givande var bl.a. de snabba kommunikationsvägarna och flexibiliteten, samt den höga kvalitén på produkten. Testutrustningen används som en viktig del i ett forskningsprojekt där Scania och KTH samarbetar.” Pontus Svens, Industrial Researcher

Elektronikutveckling till Tobii Technology

Tobii Technology är ett elektronikföretag som utvecklar mjukvara och hårdvara för att kontrollera datorer med hjälp av ögonrörelser – så kallad ”eye tracking”. Teknologin används framförallt i handikapphjälpmedel och som ett verktyg inom forskning. För ytterligare info se: www.tobii.com EK Power Solutions har utvecklat strömförsörjning och analogelektronik samt tagit fram ett flertal mönsterkortslayouter och kompletta tillverkningsunderlag. Korten har bl.a. byggts upp med flex-rigid teknologi för att minimera kablage och få ett optimerat byggsätt. I uppdragen har EK Power Solutions även tagit fram prototyper och ansvarat för leveranser av kompletta kretskort.

Kraftelektronik och PCB layout till Deltanode Solutions

Deltanode Solutions grundades 2005 av ett erfaret team med bakgrund från Ericsson, Allgon, Powerwave och Radiosystem. Deltanode utvecklar system för mobila täckningslösningar för tal och data och systemen ligger i teknologins framkant. För ytterligare info se www.deltanode.com. EK Power Solutions har sedan starten ansvarat för all kraftelektronikutveckling, strömförsörjning och samtliga mönsterkortslayouter. Vi sammanställer även alla produktionsunderlagen för mönster- och kretskortstillverkningen.

Problemlösning till SJ

Under vinterhalvåret 2007/2008 drabbades X2000 tågen av onormalt mycket problem. Orsaken visade sig vara ett styrfel som plötsligt dök upp i drivsystemet och som bland annat ledde till att drivenheterna enbart kunde gå med halv effekt. Detta i sin tur orsakade haverier med stopp som följd, och punktligheten för X2000-tågen försämrades drastiskt under den aktuella perioden. EK Power Solutions fick i uppdrag att analysera felen och åtgärda dessa. I nära samarbete med SJ och Euromaint analyserades problembilden och Elektronikkonsult reparerade samtliga styrkort i drivsystemen. Uppdraget tas upp i SJ:s film ”En natt på SJ:s fordonsdepå” (spola fram till 05:50)

Strömförsörjning till FLIR

FLIR Systems är världsledande inom utveckling av värmekameror. Termografi är den teknik, som med hjälp av en värmekamera mäter temperatur och visar en bild av ett föremåls värmeenergi. FLIRs termografiprodukter används inom förebyggande underhåll, forskning, utveckling och automatisering/OEM. I Stockholm ligger termografidivisionens huvudkontor med utveckling, produktion och marknadsföring. För ytterligare info se: FLIR hemsida EK Power Solutions har tillsammans med FLIR utvecklat strömförsörjningen till flera kameramodeller. Vi har även konstruerat motorstyrning för helikopterbaserade system och kraftkort för militära applikationer till FLIRs Imageing division. I uppdragen har vi förutom att konstruera och verifiera strömförsörjning och känslig analog elektronik, även tagit fram prototyper och ansvarat för serieleveranser av kompletta kretskort.

Kontaktpersoner

Vidar Wernöe

Verkställande direktör
+46 (0)8 446 56 15
Maila mig »

Henrik Sennerö

Teknikchef
+46 (0)8 446 56 16
Maila mig »

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap