Svenska Engelska

Smartere Elektronikhandboken

Här kan du ladda ner boken kostnadsfritt

Dagens utveckling av elektronikprodukter involverar ofta många parter: Produktägare, utvecklare och tillverkare. Ett nära samarbete mellan parterna krävs för att få fram bra produkter. Just gränssnittet mellan utveckling och tillverkning har konstaterats vara särskilt betydelsefullt för hur framgångsrik produkten blir. Ett effektivt samarbete ger lägre produktionskostnader, snabbare ”time-to-market” och högre kvalitet.

Men hur lyckas man med sin produktutveckling?

För att underlätta detta har Smartare Elektronikhandboken tillkommit som ett projekt inom Smartare Elektroniksystem. Projektet har finansierats av Vinnova. Syftet med handboken har varit att underlätta produktutvecklingsarbetet, effektivisera dialogen mellan konstruktör och tillverkare, och därmed kvalitetssäkra beställningsprocessen.

Genom att följa riktlinjer, använda mallar och checklistor i handboken blir beställningen rätt från början och därmed kommer leveransen snabbare och med önskad kvalitet vilket ger många konkurrensfördelar.

EK Power Solutions har tillsammans med flera andra företag i elektronikbranschen aktivt bidragit till framtagningen av handboken.

Nedan kan du ladda ner Smartare Elektronikhandboken samt alla bilagor.

Här kan du ladda ner handboken
Smartare Elektronikhandboken 2.0

Här kan du ladda ned bilagorna till handboken
Bilagor Handboken 2

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap