Svenska Engelska
17 februari 2018

Smartare Elektronikhandboken

Nu har den äntligen släppts – Smartare Elektronikhandboken.

HandbokenDagens utveckling av elektronikprodukter involverar ofta många parter: Produktägare, utvecklare och tillverkare. Ett nära samarbete mellan parterna krävs för att få fram bra produkter. Just gränssnittet mellan utveckling och tillverkning har konstaterats vara särskilt utslagsgivande för hur framgångsrik produkten blir. Ett effektivt samarbete ger lägre produktionskostnader, snabbare ”time-to-market” och högre kvalitet.

Men hur gör man riktiga bra tillverkningsunderlag och hur möter man de krav som ställs på en produkt?

För att underlätta detta har Smartare Elektronikhandboken har tillkommit som ett projekt inom Smartare Elektroniksystem. Projektet har finansierats av Vinnova. Syftet med handboken är att underlätta framtagning av tillverkningsunderlag för elektronikhårdvara, effektivisera dialogen mellan konstruktör och tillverkare, och därmed kvalitetssäkra beställningsprocessen.

Genom att följa riktlinjer, använda mallar och checklistor i handboken blir beställningen rätt från början och därmed kommer leveransen snabbare och med önskad kvalitet vilket ger många konkurrensfördelar.

EK Power Solutions har tillsammans med flera andra företag i elektronikbranschen aktivt bidragit till framtagningen av handboken.

Nedan kan du ladda ner Smartare Elektronikhandboken samt alla bilagor.

Ladda ner handboken är
Smartare Elektronikhandboken 1.0

Ladda ner bilagor och checklistor
Bilagor

« Tillbaka

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap