Svenska Engelska
25 oktober 2018

Sammanfattning av vårt framtidsseminarium och 40-årsjubileum

Vart är samhälls- och teknikutvecklingen på väg? Vart står forskningen inom elmaskiner och kraftelektronik och hur kan den bidra till att lösa våra miljöutmaningar? Hur kommer digitaliseringen, det uppkopplade samhället och industrin att förändra vår vardag?

För att orientera oss i trender och visioner om framtiden anordnade vi den 25 oktober ett framtidsseminarium i samband med EK Power Solutions 40-årsjubileum.

Vidar Wernöe

Vidar Wernöe, VD på EK Power Solutions inledde seminariet med en kort tillbakablick på historien.

1978 grundades Elektronikkonsult, det som idag är EK Power Solutions, av Bertil Ernberg och Ove Schöld. Samma år grundades även mobiltelefoniföretaget Radiosystem och Bertil och Ove fick då uppdraget att ansvara för utvecklingen av all kraftelektronik och mönsterkortslayouter till de första NMT basstationerna. Sedan dess har EK Power Solutions varit med i utvecklingen av flera generationer mobiltelefonisystem.

40 år senare har EK Power Solutions växt till Nordens ledande designhus inom kraftelektronik och mönsterkortslayout. Idag hjälper vi många av Sveriges teknikföretag med deras produktutveckling. Bara de senaste 10 åren har vi arbetat med över 150 olika företag och startat över 700 projekt. Många kunder har tillkommit genom våra tjänster EMC-problem.nu eller KraftDoktorn. EK Power Solutions består idag av 23 specialister, samtliga med lång erfarenhet av produktutveckling för krävande applikationer och driftsmiljöer.

Just nu pågår ett intensivt utvecklingsarbete inom EK Power Solutions. Ett stort arbete pågår med införande av nya CAD-system som Cadence/OrCAD och Altium Designer. Vi har också expanderat vår mjukvarukompetens fram för allt inom elmotorstyrning.

Joakim Norlen

Moderator för seminariet var Joakim Norlén, VD på Svensk Industriförening. Joakim inledde med att lyfte fram den snabba tekniska utvecklingen och symbiosen mellan människa och teknik. Han poängterade att nyfikenheten och viljan att flytta fram positionerna är alltid den största drivkraften för att finna nya lösningar.

Inom industrin sker det en transformation där mänsklig arbetskraft gradvis ersätts av maskiner och automatiserade processer. Idag kan vi se fabriker och lagerlokaler som är helt automatiserade. Ett exempel är Volvos produktionslina i Göteborg där  robotens arbete avsynas med en kamera som sedan återmatar information så att roboten kan korrigera och säkerställa kvaliteten.

Allt fler produkter styrs av sensorer och intelligens som möjliggör att de själv kan fatta beslut om lämpliga åtgärder. Nu kommer exempelvis ett antal Volvobilar ut på våra vägar som skall testa möjligheten att återrapportera hur vi kör. Syftet är att systemen ska bedöma om det är halt ute och på så vis och rapportera och påkalla halkbekämpning.

Joakim påpekade att automatiseringen kommer att ha stor påverkan på vår vardag och ge nya möjligheter för produkt- och tjänsteutveckling. Det sker en otroligt snabb utveckling något som ställer stora krav på att tekniken (mjukvara/hårdvara) kan kommunicera med människor i den miljö vi befinner oss i.

Yujing Liu 3
Yujing Liu, professor i kraftelektronik och elmaskiner vid Chalmers, har en gedigen bakgrund från ABB Corporate Research. Idag leder han forskningen på Chalmers för lösningar inom förnybar energi och elektrifiering.

I hans föredrag berättade han om den snabba tekniska utvecklingen av elbilar och inom kraftelektronikområdet. År 2035 bedömer man att det kommer finns 2 miljarder bilar i världen. Om 50 % av dessa är är elbilar betyder det att hälften ska ha en elmotor med effekt på mellan 50 – 500 kW. Bara i Kina såldes det 99 000 elbilar i september 2018. Flera länder har satt mål om utfasning av traditionella förbränningsmotorer i bilar.

Fordonsleverantörerna kommer genomgå stora kompetensomställningar när drivlinan ska gå från förbränningsmotor till elmaskinsdrift. De gamla traditionella biltillverkarna som Toyota, VW, GM, Volvo m.fl. får nya konkurrenter som inte behöver ta hand om gammal förbränningsmotorteknik. Nya aktörer som Tesla, BYD, Nikola har redan dykt upp. Andra bolag från helt andra branscher gör också sina framryckningar, som Google, Apple och Huawei.

För kraftelektroniken finns ett antal trender:

  • Högre motorhastigheter och snabbare switchfrekvenser.
  • Större integration där mera helhet byggs från kraftelektronik, motor och växellåda i samma enhet.
  • Modularitet och skalbarhet.
  • Distribuerad intelligens med sensorer, micro-controllers och ”kommunicerande” enheter.
  • Bilindustrin med sina höga volymer leder utvecklingen.

På en teknisk nivå krävs kunskaper inom en rad olika teknikområden som motorer, omvandlare, batterier, laddare etc. Man måste också ha kunskap om applikationen. Är den på land, i luften, på vattnet, i en bil eller industriellt system. Det är många standarder att ta hänsyn till. Men som alltid sitter problemen i de enskilda detaljerna. Hur konstruerar man för EMC och låga förluster, vilka möjligheter och begränsningar finns i halvledarmaterialen och magnetkomponenterna, och hur lyckas man integrera detta på systemnivå?

För att hänga med i utvecklingen behövs en omfattande innovationskraft. Samarbeten mellan akademin och industrin kommer att vara jätteviktigt och även att söka samarbeten internationellt.

Anders Ekholm 2
Anders Ekholm, vice VD vid Institutet för Framtidsstudier gav en inblick i hur vi kan se på framtiden. Men kan vi förutsäga framtiden och kan det vi säger vara meningsfullt?

Anders lyfte fram de tre viktigaste områdena som driver utvecklingen – demografi, värderingar och teknik. Att vi lever längre gör att det kommer bli ett ökande antal äldre. Detta drivs av många faktorer kring bättre hälsa men också teknikutvecklingen. Våra värderingar är i ständig förändring och de värderingar man har under livet cementeras efter 30-årsåldern. Därför ska man titta på dagens 25-åringar för att förstå vilka värderingar som kommer vara samhällsrådande om 25 år.

På tekniksidan sker kunskapsutvecklingen i en rasande utveckling. Tillgången på kunskap genom IT-utvecklingen ger idag möjligheter för datorer som IBM Watson att ge algoritmbaserad vård. Sekundsnabbt kan cancerläkaren få beslutsstöd i lämplig vård för just den individuella patienten.

Som resultat av den snabba utvecklingen kommer flera yrken försvinna eller automatiseras till större eller mindre grad. Vi kommer framöver umgås ännu mera med maskiner och teknik än det vi gör idag. Därför kommer nya yrkesgrupper uppstå även inom områden som idag har låg automatiseringsgrad.

Ska man lyckas i framtiden behöver man ha fokus på innovation. Som företag gäller det att kroka arm fram för allt med yngre individer och åldrande ”lead users” som ser användarperspektivet. Forskningen har också visat på att personen på gatan ofta är mera innovativ än utvecklingsavdelningen.

Hampus Schäring 2

Hampus Schäring, Digital Lead Industrial Automation vid ABB, avslutade seminariet med att berätta om ABB:s digitala resa.

ABB ser att industrin har flera utmaningar.

  • Förändrade kundbeteenden med prispress, behov av skräddarsydda lösningar och kortare produktlivscykler.
  • Hårdare regler och standardkrav som kräver spårbarhet
  • Åldrande infrastruktur används fortfarande
  • Regler och opinionen kräver att industrin drastiskt minskar sin miljöpåverkan
  • Åldrande arbetskraft och kunskapsgap.

De unga som nu växer upp tar dock med sig andra erfarenheter, ofta från dataspelsvärlden där de han hantera ett helt annat komplext beslutsfattande. Samtidigt står den traditionella industrin bara i början av digitaliseringen. Nya tekniker som exempelvis virtual reality, artificiell intelligens, machine learning, big data, connectivity och sensornätverk att driva på utvecklingen. De nya teknikerna kommer att leda till nya affärsmodeller, produkter och tjänster.

Hampus lyfte exemplet med gruvindustrin, en ofta lågt automatiserad verksamhet. Tillsammans med Boliden har ABB med automation moderniserat den nedläggningshotade zink-gruvan i Garpenberg till världens mest effektiva zinkgruva.

Nästa steg i ABB:s resa är att genom digitalisering ta fram mer och mer avancerade tjänster och affärsmodeller samt göra fabriker eller processer helt autonoma. Redan idag kan ABB simulera nya produktionsliner eller fabriker innan de körs igång. På så sett kan man testa och se hur de fungerar innan det implementeras i verkligheten.

Hampus avslutade seminariet genom att visa en film där en av ABB:s största industrirobotar interagerar med människan. På Kulturhuset Stadsteatern har regissören och koreografen Fredrik Benke Rydman satt upp en dansföreställning mellan människa och en robot. För oss på EK Power Solutions känns det häftigt att ha utvecklat drivsystemet till robotens motorer. En trailer kan ses här.

För oss på EK Power Solutions gav seminariet många tänkvärda intryck och idéer till hur vi som företag kan utvecklas vidare.

Stort TACK till Yujing, Anders och Hampus som delade med sig av sina kloka tankar och erfarenheter. Tack också till Joakim som föredömligt ledde oss igenom seminariet med intressanta reflektioner, erfarenheter och frågor. Tack också till alla deltagare kom och delade denna dagen med oss.

Vidar W och Joakim Norlen

« Tillbaka

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap