Svenska Engelska

Personuppgifter (GDPR)

För att EK Power Solutions ska kunna bedriva verksamhet behöver vi hantera personuppgifter. Här kan du kort läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och var du ska vända dig om du behöver mera info eller vill veta vilka personuppgifter som vi har om just dig.

Dataskyddsspolicy
Vi har en särskild fastställd dataskyddspolicy som sammanfattar hur EK Power Solutions hanterar och behandlar personuppgifter.
När du kontaktar oss, t.ex. för att köpa en tjänst av oss accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter. Du godkänner också att EK Power Solutions använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Ansvarig
VD är personuppgiftsansvarig och ansvarar för alla personuppgiftsärenden.

Insamling av data och information du ger oss
Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon.

Vilka uppgifter hanterar vi?
Vi hanterar personuppgifter från kunder, potentiell kund, leverantör, samarbetspartner eller branschföreträdare. Detta kan exempelvis vara kontaktpersoner, e-mailadresser, telefonnummer och företagsadresser. Vi hanterar också personuppgifter i kalenderbokningar och i e-mailkonversationer.
Vi hanterar aldrig känsliga personuppgifter relaterade till externa personer.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?
Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.
Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
EK Power Solutions kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Personuppgifter i kund- och projektdokumentation
Vi genomför många projekt där personuppgifter hos våra kunder hanteras. Dessa uppgifter är en del av avtalen med respektive kund.
Vid frågor om personuppgifter relaterade till kundavtal, kontakta EK Power Solutions VD.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Cookies
EK Power Solutions använder cookies på vår webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mera om cookies här.

Vart vänder jag mig?
Du kan kontakta oss för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig, uppdatera informationen eller för att korrigera eventuella felaktigheter. Du kan i förekommande fall även begära att vi tar bort dina personuppgifter ifall detta inte strider mot lagar eller avtal. Kontakta i så fall VD, se nedan.

Kontaktpersoner

Fredrik Ståhl

CEO
+46 708641533
Maila mig »

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap