Svenska Engelska
11 februari 2021

Omcertifiering av EK Power Solutions – ISO 9001 och ISO 14001

Den 2-3 februari genomförde Svensk Certifiering en kvalitets- och miljörevision hos EK Power Solutions. Revisionen var en så kallad omcertifiering där hela verksamhetssystemet reviderades. Sådana revisioner görs vart tredje år.

En mindre avvikelse mot standarderna konstaterades. Avvikelsen är redan åtgärdad och omcertifieringen godkänt.

Att vår revisor från Svensk Certifiering hade egen erfarenhet från utveckling av elektronikprodukter kändes värdefullt och kommentarerna i rapporten uppmuntrande. De visar att vårt målstyrda arbetet, kundfokus och processer på ett positivt sätt utvecklar verksamheten.

Vidar Wernöe

Våra nya certifikat kan laddas ner här:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

« Tillbaka

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap