Svenska Engelska
We have expert knowlegde in motor drives

Verksamhetspolicy

EK Power Solutions skall som organisation kännetecknas av långsiktighet, kvalitet och engagemang.

Våra verksamhetsområden är främst kraftelektronik, strömförsörjning, motorstyrning, batteriladdning och mönsterkortslayouter. Vi tillhandahåller konstruktion, projektledning, utredning, produktvård och tar gärna helhetsansvar.

Med vår expertkompetens och med kunden i centrum arbetar vi för att hålla största möjliga service, och att alltid se till att varje kund får den hjälp han behöver.

Hos EK Power Solutions är varje medarbetare viktig. En öppen attityd som främjar trivsel, goda arbetsförhållanden och den enskildes utveckling är viktigt för oss då det skapar trygghet och arbetsglädje i det dagliga arbetet.

EK Power Solutions verkar för en långsiktigt hållbar utveckling där vi så långt som möjligt i våra verksamheter strävar att integrera ekonomi, miljö och sociala förhållanden i vårt arbete mot ständig förbättring.

Därför bedriver vi ett aktivt målstyrt arbete för att minska vår miljöpåverkan, förebygga ohälsa hos våra medarbetare och att få nöjda kunder med produkter av rätt kvalitet. Självklart uppfyller vi de lagar, föreskrifter och normer som samhället och våra intressenter ställer på verksamheten.

Som dotterbolag till Addtech följer vi självklart de uppförandekoder och den hållbarhetspolicy som finns för koncernen. För ytterligare info se: https://www.addtech.se/hallbarhet/uppforandekod samt visselblåsartjänst https://www.addtech.se/hallbarhet/visselblasarfunktion.

Fredrik Ståhl
VD

Kontaktpersoner

Fredrik Ståhl

CEO
+46 708641533
Maila mig »

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap