Svenska Engelska
22 februari 2011

Nytt kundcase: Tobii Technology AB

Tobii Technology AB är ett elektronikföretag som utvecklar mjukvara och hårdvara för att kontrollera datorer med hjälp av ögonrörelser – så kallad ”eye tracking”. Teknologin används framförallt i handikapphjälpmedel och som ett verktyg inom forskning. För ytterligare info se: www.tobii.com

Elektronikkonsult har utvecklat strömförsörjning och analogelektronik samt tagit fram ett flertal mönsterkortslayouter och kompletta tillverkningsunderlag.
Korten har bl.a. byggts upp med flex-rigid teknologi för att minimera kablage och få ett optimerat byggsätt.
I uppdragen har Elektronikkonsult även tagit fram prototyper och ansvarat för leveranser av kompletta kretskort.

Som alltid är jag mer än nöjd med allt ni tar er till. Några punkter där jag tycker ni är särskilt bra på och det som skiljer er från eventuella konkurrenter:
Kommunikation, det är alltid lätt att kommunicera med er, på alla sätt och på alla plan.
Rättframhet, ni har en stabil självsäkerhet som gör att ni inte är rädda att vara ärliga och uppriktiga även då vi, kunderna har fel eller inte riktigt har förstått allt. Denna rättframhet är på inget sätt kaxig och uppskattas alltid i efterhand.
Teknisk kompetens, ni har en bredd i er kompetens som är odiskutabel. Er interna kommunikation och rutiner fungerar så bra att det aldrig dröjer med att få fram det man söker eller att få adekvat hjälp.
Allt detta kan sammanfattas i att ni har en beundransvärd förmåga att kombinera flexibilitet och rigiditet. Flexibilitet i arbetssättet som ger dynamik, innovation och skapande. Rigiditet i rutinarbetet som ger hög kvalitet och återspeglas i stolthet och ansvarstagande, på alla nivåer, av slutprodukten.
Graham McCarthy, Senior Electronic Designer på Tobii Technology

« Tillbaka

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap