Svenska Engelska
31 januari 2013

Nya RoHS ställer krav på dokumentationen från 1 januari

Det omarbetade RoHS-direktivet, också kallad RoHS2 gäller från 1 januari 2013. I samband med detta införs kravet att RoHS är en del av CE-märkningen.

Som tillverkande företag måste man göra följande:

  1. Säkerställa att produkten är konstruerat och tillverkas enligt RoHS.
  2. Upprätta en teknisk dokumentation där man visar på hur man uppfyller direktivet.
  3. Upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse.
  4. Säkerställa att det finns rutiner för att tillverkningen fortsätter att överensstämma med kraven.
  5. Dokumentationen ska sparas i minst 10 år.

En ny standard, EN 50581, för hur dokumentationen ska se ut finns äntligen framme. Standarden specificerar vilken teknisk dokumentation som tillverkaren behöver samla in för att deklarera överensstämmelse med RoHS-direktivet (2011/65/EU).

På Elektronikkonsult konstruerar och dokumenterar vi produkter så att de uppfyller kraven. Hos oss får du om så önskas ett intyg (Declaration of Conformity) på detta.

Elva kategorier av utrustning omfattas av nya RoHS. Den 11:e kategorin fångar upp utrustning som inte omfattas tidigare.

Tidpunkter för införande:
2014 – Medicinteknisk utrustning och utrustning för övervakning och kontroll
2016 – Medicinteknisk utrustning för in vitro-diagnostik
2017 – Industriella övervaknings- och kontrollinstrument
2019 – Övrig elektrisk och elektronisk utrustning som inte tidigare har omfattats och som inte längre har ett specifikt undantag.

Osäker på RoHS och om din produkt omfattas? Kolla i direktivet eller i EU’s faq-dokument. Du kan också kontakta Elektronikkonsults VD, Vidar Wernöe.

 

« Tillbaka

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap