Svenska Engelska
14 februari 2012

KraftDoktorn, en stor succé!

KraftDoktornTM startades hösten 2009 med syfte att hjälpa konstruktörer och företag som hade problem med sina konstruktioner. En viktig anledning till att KraftDoktornTM startades var att vi under flera år regelbundet kom i kontakt med företag som hade stora bekymmer med sina konstruktioner. Många av problemen kunde vi lösa med mycket begränsade insatser.
Ibland identifierade vi felorsaken direkt och kunde ge åtgärdsförslag till konstruktören. En idé tog form om att skapa en service kring felanalyser. Så föddes KraftDoktornTM. Två nyckelfrågor var hur vi skulle ta betalt för vår hjälp och hur konstruktören på det stora företaget skulle kunna anlita oss utan att behöva gå via inköpsavdelningen. Lösningen blev en gratistjänst i våra lokaler. Resultatet har blivit en stor succé.Förutom att analysera konstruktionerna och layouterna har vi i vårt egna labb, tillsammans med kunden, kunnat mäta och analysera felbilden. Att snabbt få möjlighet att träffa en specialist har varit mycket uppskattat.

Nu kan vi summera upp resultatet och samtidigt ge en bild av de typiska felen. Genomsnittligt har ett företag i månaden kontaktat oss för att få hjälp. Konstruktionerna har funnits i bilar, i tåg, på fartyg, i industriapplikationer, verktyg och medicintekniska produkter. Felen har varit allt ifrån att produkterna har gått sönder hos användaren, till att konstruktionen inte klarat EMC-kraven eller att man inte lyckats få till sin kraftkonstruktion. I många av fallen har företagen använt konstruktörer med otillräckliga kunskaper i kraftelektronik och strömförsörjning. Många konstruktioner har även saknat tillräckliga skydd och avstörningskomponenter. En generell observation har även varit de stora bristerna i mönsterkortslayouterna. Problem som otillräcklig filtrering, felaktigt gjorda jordplan och brist på avkopplingar har varit genomgående teman.

En stor bov till många av problemen är att CADaren ofta verkar ha haft bristfälliga kunskaper i hur man gör layouter för kraftelektronik och strömförsörjning. Att filtrering, jordning och avkopplingar har avgörande inverkan på EMC prestandan verkar många inte kunna. Flertalet av företagen har vi även hjälpt med vidare analyser och i några fall också med omkonstruktion. Det har varit otroligt uppmuntrande och roligt att se att vår hjälp i mer än 9 fall av 10, har bidragit till att åtgärda kundens problem.

« Tillbaka

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap