Svenska Engelska
7 april 2009

EU har beslutat om nya miljökrav på externa nätaggregat

EU-kommissionen har antagit ekodesignförordningen för externa nätaggregat (EPS). Förordningen publicerades i Official Journal 7 april 2009 och träder i kraft 27 april 2009. Kraven i steg 1 gäller därför från 27 april 2010 och kraven i steg 2 från 27 april 2011.

Direktivet om externa nätaggregat antogs av den Tekniska Kommittéen den 17 oktober 2008. Direktivet är ett dotterdirektiv till EKO-designdirektivet som sedan 1 maj 2008 finns införd i svensk lagstiftning (2008:112).

Direktivet omfattar de flesta AC/AC och AC/DC-aggregat som är fristående och som har en uteffekt upp till 250W. Direktivet omfattar nätaggregat som tillhör de produktkategorier som omfattas av standby och off-mode direktivet. Industriprodukter blev undantagna efter ett framgångsrikt arbete av Elektronikindustriföreningen. Läs mera här.

Direktivet ställer krav på låga förluster vid noll-last samt krav på lägsta verkningsgrad över lastområdet. Det finns också krav på att tillverkaren ska kunna tillhandahålla viss teknisk dokumentation.

Lagkraven kommer att införas i två steg. För exempelvis ett 51W AC/DC aggregat kommer det att medföra följande minimikrav:

Från 27 april 2010 gäller följande krav:
Noll-last: Max 0.5 W
Verkningsgrad: Minst 85%

Från 27 april 2011 gäller följande krav:
Noll-last: Max 0.5 W
Verkningsgrad: Minst 87%

För att få CE-märka produkten måste man uppfylla dessa minimikrav.

Ytterligare information kan du hitta på följande länkar:

EKO-designdirektivet och miljöanpassad produktutveckling

Ta del av våra erfarenheter och läs artikeln om EKO-design som fanns publicerad i Elektroniktidningen nr 1/2008.

« Tillbaka

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap