Svenska Engelska
EMC-problem

EMC-problem

Har du ett EMC-problem och klarar produkten ej EMC kraven kan du få hjälp hos EK Power Solutions. Vi har expertkompetens inom EMC och hur man ska konstruera för att uppfylla både elsäkerhet- och EMC-kraven. Våra experter diagnostiserar och hittar lösningar på ditt EMC-problem.

Att kunna verifiera en konstruktion på hemmaplan innan certifierande EMC-provning utförs hos ett oce-failberoende testhus, ger stora fördelar. Då kan man undvika EMC-problem och dyra omcertifieringar. Redan på prototypstadiet kan vi åtgärda eventuella problem med kortare utvecklingstid och minskade kostnader som följd.

Vi hjälper regelbundet kunder med felanalyser och EMC-problem. Vi har en modern mätplats för mätning av ledningsbunden emission  med samma noggrannhet som testhusen. I vår instrumentpark har vi även störningssimulatorer. Med dessa kan vi testa störningar som ”ESD”, ”Burst”, ”Surge” och ”Power Fail” och hur störningarna påverkar produkten. Sådana tester krävs för att säkra överensstämmelse med internationella produktkrav och CE-märkning.

Exempel på tester och standarder som vi kan prova:

  • Elektrostatisk urladdning ”ESD” enligt EN61000-4-2
  • Snabba transienter ”Burst” enligt EN61000-4-4
  • Stötspänning ”Surge” enligt EN61000-4-5
  • Spänningsavbrott ”Power Fail” enligt EN61000-4-11
  • Ledningsbunden emission 1- och 3-fas ≤ 25A

Kontaktpersoner

Henrik Sennerö

Teknikchef
+46 (0)8 446 56 16
Maila mig »

Per Jennel

Försäljningschef
+46 (0)8 446 56 10
Maila mig »

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap