Svenska Engelska
22 januari 2020

EK Power Solutions utökar med EMC-kammare

Vår nya skärmade EMC-kammare.

En stor del av alla produkter klarar inte EMC kraven när provningen görs första gången på ett oberoende testlabb. Resultatet blir att man får göra om provningen med ökade kostnader och förseningar i produktlanseringen som följd. I vår tjänst, EMC-problem.nu ger vi akut hjälp för att företagen ska klara EMC- och elsäkerhetskraven. 

I våra lokaler i Stockholm har vi ett 300 kvm stort elektroniklabb och nu också med en skärmad EMC-kammare. Vår mätplats ledningsbunden emission ger samma noggrannhet som hos testhusen.

I vår instrumentpark har vi även störningssimulatorer. Med dessa kan vi testa störningar som ”ESD”, ”Burst”, ”Surge” och ”Power Fail” och hur störningarna påverkar produkten. Sådana tester krävs för att säkra överensstämmelse med internationella produktkrav och CE-märkning.

Exempel på tester och standarder som vi kan prova:

  • Elektrostatisk urladdning ”ESD” enligt EN61000-4-2
  • Snabba transienter ”Burst” enligt EN61000-4-4
  • Stötspänning ”Surge” enligt EN61000-4-5
  • Spänningsavbrott ”Power Fail” enligt EN61000-4-11
  • Ledningsbunden emission 1- och 3-fas ≤ 25A

EK Power Solutions har expertkompetens inom EMC och hur man ska konstruera för att uppfylla både elsäkerhet- och EMC-kraven. Har du ett EMC-problem hjälper våra experter till att diagnostisera problemet och föreslå en lösning. Genom tidiga pre-compliance mätningar kan man undvika EMC-problem och dyra omcertifieringar. Redan på prototypstadiet kan vi bistå med att åtgärda eventuella problem med kortare utvecklingstid och minskade kostnader som följd.

I många fall ser vi att det brister i kravspecifikationen och att krav som behövs för CE-märkningen inte har kommit med. Ett vanligt problem är också brister i mönsterkortslayouterna. En enkel konstruktionsgranskning kombinerat med verifiering av EMC-prestanda skulle i många fall avsevärt öka chanserna för att klara certifieringen. Genom att konstruera produkten med rätt EMC-egenskaper från start får man en bättre produkt som kan lanseras i rätt tid.

Med vår nya skärmade EMC-kammare kan vi göra betydligt noggrannare mätningar och det är därför ett stort lyft för oss och våra kunder.

« Tillbaka

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap