Svenska Engelska
14 maj 2019

Edvin Risseh tilldelas utmärkelsen Young Professional Award

Vid en ceremoni den 13 maj på konferensen SCAPE 2019, Stockholm Conference on Applications of Power Electronics, tilldelades Edvin Risseh utmärkelsen 2019 Young Professional Award.

Priset delas ut av föreningen WGB Power Center. Syftet med priset är att uppmärksamma unga ingenjörer som gör framstående insatser inom kraftelektronik med WBG-komponenter. Användandet av sådana komponenter kan avsevärt minska effektförlusterna i kraftelektronik och därigenom bidra till klimatomställningen.  

Arbetet ska vara utfört inom området system, applikation eller utveckling av bredbandgapskomponenter (WBG) för kraftelektroniktillämpningar.

Edvin Risseh får priset för den del av sin doktorsavhandling som omfattar utvärdering av kiselkarbid (SiC) i en applikation för termoelektrisk kraftgenerering samt utveckling av en SiC-modul med 60% lägre switchförluster än kommersiella moduler. I sin avhandling behandlar Edvin bland annat termoelektrisk energiomvandling från spillvärmen i avgassystemet i tunga fordon.

Edvin arbetar som konstruktör av kraftelektronik på EK Power Solutions sedan 2018. Vid sin disputation den 8 april 2019 försvarade han sin avhandling Waste-heat Recovery Using Thermoelectricity and Silicon Carbide Power Electronics. Ytterligare info om avhandlingen finns här.

Priset delades ut av Per Ranstad, ordförande i WBG Power Center.

Edvin Risseh, EK Power Solutions och Per Ranstad, ordförande WBG Power Center
« Tillbaka

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap