Svenska Engelska
CAD-tips för bättre mönsterkortslayout

CAD-tips för bättre mönsterkortslayout

Under många år har vi hjälpt företag med att rätta till felaktigt konstruerade produkter. I 90 % av fallen har vi sett att en huvudorsak är dåligt konstruerade mönsterkort. Enligt mönsterkortsföretaget NCAB hittar de fel och brister i över 30 % av alla tillverkningsunderlag för mönsterkort. Därför finns det mycket att vinna på ett professionellt layoutarbete. Här kan du ta del av några konstruktionstips hur man gör bättre PCB-layouter.

Mönsterkortet är den elektriska representationen av elektronikkonstruktörens schema och en av de absolut viktigaste komponenterna i produkten.

Konstruktionen av mönsterkort ska effektivt lösa den elektriska funktionen. Detta med hänsyn tagen till normkrav, tillförlitlighetsaspekter, tillverkningsmetoder och testmöjligheter. Normalt gör den som CADar mönsterkortet också dokumentationsunderlagen för beställning av mönsterkortet. Underlaget måste bl.a. ta hänsyn till tillverkarnas toleranser för att få robusta tillförlitliga mönsterkort.

Mönsterkortskonstruktören levererar också dokumentation för kretskortstillverkning. Det är viktigt att underlagen är entydiga och tillverkaren ska kunna producera mönsterkort utan kundens aktiva medverkan.

Några konstruktionstips för att få robusta och tillförlitliga mönsterkort:

 1. Elektronikkonstruktören bör normalt vara ansvarig för layouten. Det är viktigt att denne går igenom konstruktionsunderlagen och schema med mönsterkortskonstruktören. Prata igenom svårigheter och tekniska risker före start. Vi rekommenderar en tät dialog mellan elektronik- och mönsterkortskonstruktören under arbetets gång.
 2. Gör inte layouten mer komplicerad än nödvändigt att tillverka. Detta kan ibland vara svårt att bedöma. Tveka inte att fråga mönsterkortstillverkaren som kan ge goda råd kring exv. toleranser, minsta ledarbredder och kortuppbyggnad.
 3. IPC har ett antal design- och tillverkningsstandarder som är väl värda att skaffa sig insikt i.
 4. Tänk igenom konstruktionens krav på exempelvis ledarbredder, strömkapacitet och impedansanpassningar i ett tidigt skede, då det påverkar hela kortets uppbyggnad och förutsättningar.
 5. Använd CAD verktygets möjligheter att ställa in ”regler” så långt som möjligt.
 6. Se till att ha ordentlig ordning på de symbolbibliotek som används. Om kretsleverantören har layoutrekommendationer i databladet bör man följa dessa så långt det är möjligt. Ett tips kan vara att röntga svåra footprints på första prototypen för att se om symbolen blev bra. Symbolen kan behöva justeras. Fel format på footprints kan innebära att fyllnadshöjd på lödfogar inte kan uppnås. IPC har ett designverktyg som kan användas för att erhålla rätt footprint kopplat till rätt IPC klass.
 7. Om man börjar med den ”svåraste” delen på layouten får man snabbt en uppfattning om vilka geometrier som behövs (ledarbredder, isolationsavstånd och antal lager).
 8. Försök hålla jord- och spänningsplan så hela och rena från andra ledare som möjligt.
 9. Lägg in heatreliefs på hålmonterade komponenter. Då underlättar du lödningen. Lägg även in teardrops på vior för en robustare konstruktion.
 10. Överväg att lägga till extra lager på layouten för att få en teknisk bättre lösning. Tiden för layoutarbetet blir då oftast kortare. Priset per mönsterkort skiljer inte så mycket, och i små serier har antalet lager mindre betydelse.
 11. Säkerställ att testpunkter finns tillgängliga för vald testmetod av mönsterkortet och att siktmärken för visionsystem läggs in i layout och även på mönsterkortspanelen.
 12. Innan layouten slutförs, stäm av att de mekaniska förutsättningarna inte har ändrats under arbetet. Görs genom att läsa in mekanikfilen igen för att se att allt passar.

Du kan läsa mera om vår CAD-verksamhet här.

Vill du lära dig mera har vi skrivit en handbok om hur man utvecklar bättre elektronikprodukter. Här kan du ladda ner boken, mallar och checklistor.

Vi hjälper många kunder att göra riktigt bra mönsterkortslayouter. Vill du ha mera hjälp är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Kontaktpersoner

Jörgen Ersten

Utvecklingschef
+46 (0)70 446 49 03
Maila mig »

Per Jennel

Försäljningschef
+46 (0)8 446 56 10
Maila mig »

Certifikat & Medlemskap

Copyright 2015 EK Power Solutions AB - Brandson AB - Webbyrå Stockholm - Sitemap